بازدید:
تاريخ : 1396/10/24

كولر آبي صنعتي از لحاظ ساختار بسيار شبيه زنت با اين تفاوت كه كوئل گرمايي بر روي آن قرار ندارد و فقط سيستم سرمايي بر روي كولر آبي صنعتي قرار دارد.

سيستم سرمايش كولر از طريق سيستم پوشال و آب افشان عمل مى كند كه به سيستم لوله كشى آب شهرى متصل است كه اين نوع كولر ها به دو صورت آكسيال و سانترفوژي (بلوئري) عرضه مي شود.كولر هاي صنعتي با ظرفيت مناسب و در شرايط ايده آل مي توانند دماي خشك هواي عبوري را تا حد دماي مرطوب كاهش دهند و قادر به كاهش كمتر از آن نيستند كه اين دما در تهران معمولا ۲۱ درجه است و در اوقات مختلف كمي تغيير مي كند.

اين نوع از كولر به عنوان سيستم سرمايش تبخيري با اخذ گرماي محسوس از هواي عبوري موجب افزايش گرماي نهان هوا مي شود، از اين رو تعويض هوا نقش عمده اي در كاهش دماي اين نوع كولر دارد.

مشاهده انواع كولر آبي صنعتي و ليست قيمت ها در لينك زير

http://www.bamintahvie.com/product/energy-ec25-evaporating-cooler_181.html